De Watergeuzen:
Partizanen of Piraten 1568-1572 

 

                                      Boek van de maand  

Van 18-20 oktober werd in Groenlo de ‘Slag om Grollo’ uit 1627 herdacht. Meer dan 1500 soldaten uit het leger van Frederik Hendrik of uit het Spaanse leger leverden slag met elkaar.
Van de 80-jarige oorlog waren er inmiddels 60 jaar voorbij.  Aan het begin ervan speelden de Watergeuzen een grote rol, al duurde dat minder dan vijf jaar. Daarna nam de Staatse overheid het gezag op zich van het maritieme deel van de strijdkrachten.
Wie waren die strijders en hoe leefden ze?

Een van hen, Jan Abels uit Dokkum, een zeeman, hielp Lodewijk van Nassau die Heiligerlee in 1568 belegerde, met de bevoorrading. De slag werd gewonnen, maar de Spanjaarden keerden terug. Abels bezittingen werden in beslag genomen. Hij vluchtte naar Oost-Friesland  met 25 man en huurde een schip. Hij plunderde een Westfries schip dat met kaas geladen was, verkocht die en verruilde zijn schip voor een groter. Binnen een maand had hij vijf schepen. In Oost-Friesland waar hij zijn buit verkocht, maakte men bezwaar tegen zijn praktijken waarna hij naar Engeland vertrok. Naar zijn zeggen had hij een brief van Lodewijk van Nassau die stelde dat je de schade aan huis of goederen mocht verhalen op de vijand.

Maar wie was de vijand? De Engelsen vonden dat zij dat niet waren en dreigden Abels op te hangen.  Daarop verkaste hij de groep naar de Waddenzee en West-Friesland.
Toen de Watergeuzen op 1 april 1572 Den Briel veroverden was Ables al overleden en opgevolgd door Willen van der Marc, baron van Lumey. Den Briel was een keerpunt in de korte geschiedenis van de Geuzen. Het was de eerste plek waar zij zich blijvend vestigden.

Lees alles over de turbulente tijd van de Watergeuzen in: ‘Watergeuzen, Partizanen en Piraten 1568-1572’!