Wij zijn met vakantie 
van maandag 19 juli tot en met zondag 1 augustus.
De winkel is dan gesloten
Uw bestellingen via de webshop kunnen dan vertraging oplopen.
Onze excuses voor het ongemak

                                      Boek van de maand  
Katla
De reis naar Dorestad  


Een wonder! Katla was de hele dag druk bezig geweest aalmoezen uit te delen in Dorestad in het gezelschap van enkele vrome vrouwen. Toen ze ’s avonds haar beurs controleerde bleek daat evenveel geld in te zitten als ’s morgens. Alleen de penningen die ze uitgegeven had aan wijn voor zichzelf en haar gezelschap ontbrak!

Dat we de naam kennen van een vrouw uit de negende eeuw die niet tot de adel behoorde maar ‘gewoon’ de dochter van een koopman was is op zich al heel bijzonder. Dat zij een reis ondernam van Birka in Zweden naar het Nederlandse Dorestad kort voor 852 is nog uitzonderlijker, vooral ook omdat er in haar nergens sprake is van een mannelijke begeleider.
Wij kennen haar verhaal omdat de monnik Rimbert in 975 het levensverhaal schreef van de heilige missionaris Anskar. Katla en haar moeder Frideburg spelen daarin alleen maar een klein rolletje om te illustreren hoe goed het Anskar was gelukt om in Birka bekeerlingen te maken, die ook vroom bleven leven ook al was er slechts bij uitzonderlijke gelegenheden een priester aanwezig. Toen Frideburg, de weduwe van een Friese of Scandinavische koopman,  overleed was het haar laatste wens dat Katla haar geld onder de armen in Dorestad zou uitdelen.

In ‘De Middeleeuwers’, eveneens geschreven door de meesterverteller Luit van der Tuuk, wordt ook over Katla verteld. Hij heeft er niet voor gekozen om deze keer een roman te schrijven en haar leven verder op te vullen naar eigen inzicht. In plaats daarvan plaatst hij Katla terug in haar eigen wereld en laat ons kijken door haar ogen. Dat doet hij aan de hand van archeologische vondsten en velerlei geschreven teksten, variërend van sagen tot runestenen.
Zo vind je beschrijvingen van reizen, schepen, handelssteden, de samenleving en de plaats van de vrouw daarbinnen, maar ook over geloof en bijgeloof in alle plaatsen waarlangs Katla’s reis voert.

Al is dit geen roman, ‘Katla. De reis naar Dorestad’ leest wel als een roman. Dompel je ook onder in Katla’s wereld