Middeleeuws Kampen. De ruimtelijke en economische structuur van de stad aan de hand van archeologische, bouwhistorische, numismatische en historische bronnen.

Jager, A.

Harde kaft. 466 pp. Rijk geïllustreerd. SPA uitgevers 2015

Tot dusver ontbrak het in de literatuur aan een overzicht van de archeologische onderzoeken in Kampen. Met behulp van dit boek wordt getracht deze leemte te vullen. Naast archeologische vondsten bestaat er ook buitengewoon veel historisch archiefmateriaal. In deze bijdrage is ervoor gekozen om voor de stadskern een overzicht samen te stellen van alle resultaten van 68 jaar onderzoeksgeschiedenis naar Middeleeuws Kampen. 
Welke factoren lagen ten grondslag aan  de Middeleeuwse economie die Kampen betekenis gaven op Europees niveau?
In dit boek worden de ruimtelijke en economische structuur ontleed  van de middeleeuwse stad en het overige gemeentelijke gebied aan de hand van diverse bronnen.

Inhoud:
 • Archeologische Monumentenzorg in Kampen
 • Landschapsgeschiedenis en Prehistorie, Bestuurlijke achtergrond: Het landsheerlijk gezag
 • De dorpskernen
 • Kampen en de Middeleeuwse handel in Noord - en Noordwest Europa
 • De stadterp van Kampen
 • De stadsmuur van Kampen
 • Middeleeuwse huizen in Kampen
 • Lokale economie en monetaire ontwikkelingen
 • De ambachtelijke sector en dienstverlening
 • Samenleving en religie
 • De kloosters
Overige bebouwing binnen de stadsmuren
 • De IJsselkogge
 • Kloosters, huisterpen, vestingwerken, havezaten en overige bouwwerken in het buitengebied
 • besluit
overzicht archeologisch onderzoek in de gemeente Kampen
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,95
Aantal: Bestellen

Voorraad