'Die Hofstat daer dat huys op plach te staan'

                               voorintekening     

Uitgesteld tot eind januari

De vierde bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN) bevat wederom een rijk en breed overzicht van recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen. Daarmee sluit dit boek aan bij het doel van de SKN: het bevorderen en publiceren van wetenschappelijk onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en het hieraan gerelateerd historisch groen.

Ga naar bestellen


Recent onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen

redactie: Taco Hermans en Rob Gruben