Neanderthalers in Noord-Nederland 
Leven aan de rand van de oerwereld

 

                                      Boek van de maand  

Op de eerste bladzijde van dit boek staat een prachtige portretfoto van een Neanderthaler. Het voorwoord heeft als motto: ‘oog-in-oog met de Neanderthaler’. En dat is precies wat dit boek doet. De oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau worden voor het voetlicht geplaatst. Zo komen we wel heel dicht bij deze ‘voorloper’ van de moderne mens.
Daarnaast maken we kennis met mensen van nu die hun uiterlijk en levenswijze proberen te achterhalen.

Ongeveer 50.000 jaar geleden bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de rug van Zeijen. De restanten van hun verblijf weren in 2007 ontdekt op een akker tussen Peest en Donderen. De resultaten van dit onderzoek staan centraal in dit prachtig geïllustreerde boek.

Natuurlijk ziet u afbeeldingen van de vondsten Deze vondsten worden in een breder Nederlands en Europees kader geplaatst, zowel vanuit historisch, geologisch, landschappelijk als archeologisch perspectief. Verder geven ook de speciaal gemaakte reconstructietekeningen een goed beeld van het dagelijks leven 50.000 jaar geleden.

Een echte aanrader!