Sinds enkele jaren kunnen de BAAC rapporten aangeboden worden. Het zijn rapporten van goed gedocumenteerde opgravingen van de Prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd.