Archeologie en Vis

 Van Neer, W., A. Ervynck

Slappe kaft. 96 pp. Rijk geïllustreerd. Herlevend verleden I.
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium 1993.


Inhoud:

Archeologie en vis?
De informatiebronnen
Van opgraving tot botrapport
Vis in de bodem
De opgraving
Zeefstalen
De soortenlijst
Verdere interpretatiemogelijkheden
De wonderbaarlijke visvangst
Een wereld van vissen
Zoetwatervis
De verarming van onze inheemszoetwaterfauna
Lokaal uitsterven door klimatologische omstandigheden
Overbevissing en vervuiling: Het einde der trekkende soorten
Watervervuiling: De achteruitgang van het zoetwaterbestand
Introducties: Nieuwe soorten voor het zoete water
Zeevis
Overbevissing: Ook op zee
De visgronden en het vangstseizoen
Het verwerken en bewaren van vis
Visconsumptie door de eeuwen heen


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 7,50 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad