Assembled-Articles-2


Loading...
visibility
shopping_cart

00 Ten geleide

0,00

visibility
shopping_cart

01 Majolica uit Antwerpen. Een status quaestionis

1,00

visibility
shopping_cart

02 Daer men potte vercoept... Een laatmiddeleeuwse handelaar in aardewerk te Brugge.

1,00

visibility
shopping_cart

03 Een laat-19de eeuwse afvalkuil met email gebruiksgoed uit de Piersonstraat te Nijmegen

1,00

visibility
shopping_cart

04 Delftse theepotten, de tweede generatie

1,00

visibility
shopping_cart

05 Aardewerk en glas uit het scheepswrak Texelstroom IV

1,00

visibility
shopping_cart

06 Was Werra-keramiek bestemd voor “Jan met de pet”?

1,00

visibility
shopping_cart

07 Glaswerk in het Deventer Systeem

1,00

visibility
shopping_cart

08 Maatverhoudingen

1,00

visibility
shopping_cart

09 Een middeleeuws pottenbakkerscentrum in Meckenheim, Bonn

1,00

visibility
shopping_cart

10 Grenzen aan de groei van de Bergse potmakers- nijverheid

1,00

visibility
shopping_cart

11 Een handelspartij gebruiksaardewerk aan boord van een vrachtpraam, vergaan op de Zuiderzee in het derde kwart van de l9e eeuw.

1,00

visibility
shopping_cart

12 Oosterhouts aardewerk

1,00