Bezig met laden...
66%
Klooster Berchmanianum als noodhospitaal voor de geallieerden ABN 92

Klooster Berchmanianum als noodhospitaal voor de geallieerden ABN 92

Archeologisch onderzoek rond het nieuwe academiegebouw van de Radboud Universiteit op de Campus Heyendaal, gemeente Nijmegen

29,50

10,00

66%
Een klooster in oorlogstijd. ABN 89

Een klooster in oorlogstijd. ABN 89

Het huis van de paters Sacramentijnen in de Nijmeegse wijk Brakkenstein.

29,50

10,00

61%
Lunet Bottendaal aangesneden. Archeologisch onderzoek in de Van Oldenbarneveltstraat – gemeente Nijmegen. Archeologische begeleiding onder protocol opgraven

Lunet Bottendaal aangesneden. Archeologisch onderzoek in de Van Oldenbarneveltstraat – gemeente Nijmegen. Archeologische begeleiding onder protocol opgraven

Archeologische Berichten Nijmegen 84

12,95

5,00

56%
Archeologische getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog

Archeologische getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog

Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent. Deel 7. Met uitgebreide catalogus van metalen voorwerpen.

11,25

5,00

93%
Schans Knodsenburg, de Nieuwetijdse Bewoningsgeschiedenis 2 dln. ABN63

Schans Knodsenburg, de Nieuwetijdse Bewoningsgeschiedenis 2 dln. ABN63

149,50

10,00

72%
In het krachtenspel van Mens en Waal. Een biografie van het Lentse land

In het krachtenspel van Mens en Waal. Een biografie van het Lentse land

36,00

10,00

87%
Kleine verhalen. ABNij 51

Kleine verhalen. ABNij 51

Het eerste boek over de archeologie van de WO II van Nijmegen en omstreken, waarin datgene wat opgegraven is, heel dicht bij de eigen beleving ‘van horen zeggen’ komt.

19,95

2,50

81%
Een opgraving in de landschapszone (1). ABNij 45

Een opgraving in de landschapszone (1). ABNij 45

Vindplaats 78 te Nijmegen-Ressen.

12,95

2,50

76%
Sleuven binnen de dijk. ABNij 38

Sleuven binnen de dijk. ABNij 38

Resultaten van het proefsleuvenonderzoek in het kader van de dijkteruglegging. Nijmegen.

20,50

5,00

82%
Een ijzertijdgrafveld en een erf uit de Ottoonse tijd in het Lentseveld. ABNij 24

Een ijzertijdgrafveld en een erf uit de Ottoonse tijd in het Lentseveld. ABNij 24

Archeologisch onderzoek in Nijmegen-Lent. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 24; P.W. van den Broeke ea (red).

27,50

5,00

82%
De Hertogpoort herontdekt. ABNij 23

De Hertogpoort herontdekt. ABNij 23

Archeologisch onderzoek naar een stadspoort (15e–19e eeuw) op het Hertogplein in Nijmegen; J. Hendriks.

27,50

5,00

80%
Proefsleuven in de Landschapszone te Nijmegen-Noord. ABNij 22

Proefsleuven in de Landschapszone te Nijmegen-Noord. ABNij 22

Projecten Nlz1, Nlz2 en Nlz5. In het gebied van de Waalsprong zijn sporen gevonden uit de Romeinse Tijd, de Middeleeuwenen de Nieuwe Tijd; M. Hemminga ea.

12,50

2,50

62%
Romeinse resten in Nijmegen-Lent. ABNij 20

Romeinse resten in Nijmegen-Lent. ABNij 20

Onderzoek van nederzettingssporen aan de Steltsestraat; P. van den Broeke ea.

13,25

5,00

64%
Een tipje van de sluier opgelicht bij de voorm school ‘De Leering’ ABNij 07

Een tipje van de sluier opgelicht bij de voorm school ‘De Leering’ ABNij 07

De vondsten aan de Vicariestraat te Huissen, gem Lingewaard, vormen slechts een ondergeschikt deel van dit vooral op documentatie gericht onderzoek; M. Diepenveen ea.

6,95

2,50

80%
Opkomst en ondergang van het leengoed De Poll en Benyngen. ABNij 04

Opkomst en ondergang van het leengoed De Poll en Benyngen. ABNij 04

Opgraving van het terrein ‘Lidwina’ te Bemmel, Gem Lingewaard (Gld.). De rapportage besteedt ruime aandacht aan het vondstmateriaal (va 16de eeuw); J. Thijssen.

24,95

5,00

40%
Vindplaatsen in vogelvlucht. ABNij  01

Vindplaatsen in vogelvlucht. ABNij 01

Beknopt overzicht van het archeologische onderzoek in de Waalsprong 1996-2000; P. van den Broeke.

9,95

6,00

81%
De verdedigingswerken van de Romeinse legerplaatsen op de Hunerberg. ABNij 11

De verdedigingswerken van de Romeinse legerplaatsen op de Hunerberg. ABNij 11

Archeologisch onderzoek in Nijmegen-Oost. In deze rapportage is ruim aandacht besteed aan grondsporen en vondsten mn uit de Romeinse Tijd; E Heirbaut ea.

25,95

5,00

87%
Archeologisch onderzoek in de bouwput van Museum de Bastei in Nijmegen

Archeologisch onderzoek in de bouwput van Museum de Bastei in Nijmegen

Een Romeinse poort met wegdek alsmede vestingwerken en huizen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 95

79,50

10,00

78%
Hof van Holland, Watergang

Hof van Holland, Watergang

Er zijn al vindplaatsen bekend uit de vroege ijzertijd, de Romeinse tijd, de vroege en late middeleeuwen. Nu is de kans op nieuwe vindplaatsen uit die perioden reëel,

22,50

5,00

75%
Opkomst en ondergang van Oppidum Batavorum, hoofdplaats van de Bataven. ABNij 16

Opkomst en ondergang van Oppidum Batavorum, hoofdplaats van de Bataven. ABNij 16

Opgravingen op de St. Jozephhof in Nijmegen deel 1. Archeologische Berichten Nijmegen 16; A. Van Enckevort, E.N.A. Heirbaut (red).

39,50

10,00

83%
Opgravingen op ’t Klumke te Nijmegen-Oosterhout. ABNij  06

Opgravingen op ’t Klumke te Nijmegen-Oosterhout. ABNij 06

Deze rapportage gaat uitgebreid in op sporen en vondsten uit het Midden Neolithicum, IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen met veel aandacht voor vuursteen.

29,95

5,00

76%
Onder de rook van Wijchen. ABWij 11

Onder de rook van Wijchen. ABWij 11

Vondsten van de Vlaardingen-groep, de Klokbekercultuur, sporen van ovens en resten van een mogelijk grafveldje uit de Late Bronstijd - Romeinse Tijd.

20,50

5,00

80%
Een wirwar aan sporen. ABWij 14

Een wirwar aan sporen. ABWij 14

25,00

5,00

75%
Sieraden op de brandstapel. ABWij 12

Sieraden op de brandstapel. ABWij 12

Onderzoek naar een crematiegrafveld uit de midden-ijzertijd en middeleeuwse bewoning op het sportpark te Woezik-Noord, gemeente Wijchen

19,95

5,00

   1  2