Het Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen startte in 2006 met de reeks Archeologische Berichten Nijmegen. Inmiddels zijn er al meer dan zestig verschenen waaronder indrukwekkende publicatie over Romeins Nijmegen en een serie in het kader van de dijkverlegging.


In het kader van de dijkteruglegging bij Lent, Nijmegen is een zevental rapporten verschenen sinds het begin daarvan in 2012. De opgegraven sporen hebben betrekking op bewoning en vondsten van de IJzertijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn de schans Knodsenburg en het kasteel van Lent opgegraven. De rapporten variëren in omvang enorm, tot wel meer dan 1100 pp. We kunnen de geïnteresseerden de hele collectie aanbieden voor € 435,00 (incl. verzending). Dat is een korting van € 122,20 op alle delen die tezamen € 560,00 kosten.

Geïnteresseerd in de complete set, stuur dan even een mail.





Bezig met laden...
Foto Omschrijving Prijs
ABNij-41-ABNij-42.-De-zuidwestelijke-hoek-van-Ulpia-Noviomagus-in-kaart-gebracht ABNij 41, ABNij 42. De zuidwestelijke hoek van Ulpia Noviomagus in kaart gebracht.
Resultaten van de opgravingscampagnes in Nijmegen-West 2008-2010. 2 delen: Rapport 41 en Rapport 42. Summary in English: Three centuries of Ulpia Noviomagus.
Klik hier voor meer informatie
49,95
35,00
Per stuk
Odyssee-op-het-Kops-Plateau-deel-1-en-2.-ABNij-Rap-46-47 Odyssee op het Kops Plateau deel 1 en 2. ABNij Rap 46, 47
Deel 1: Honderd jaar archeologisch onderzoek in Nijmegen-Oost. Deel 2: Aardewerk en Fibula uit Nijmegen-Oost.
Klik hier voor meer informatie
39,95
Per stuk
Een-opgraving-in-de-landschapszone-(1).-ABNij-45 Een opgraving in de landschapszone (1). ABNij 45
Vindplaats 78 te Nijmegen-Ressen.
Klik hier voor meer informatie
12,95
8,00
Per stuk
Aantal:
Sporen-uit-de-Bronstijd-en-Vroege-IJzertijd-te-Nijmegen-Noord.-ABNij-43 Sporen uit de Bronstijd en Vroege IJzertijd te Nijmegen-Noord. ABNij 43
Archeologisch onderzoek in Plangebied Lent-Lauwik Projecten NLA3 en NLA5. (Nijmegen).
Klik hier voor meer informatie
14,95
9,00
Per stuk
Proefsleuvenonderzoek-in-Plangebied-Groot-Oosterhout.-ABNij-39 Proefsleuvenonderzoek in Plangebied Groot Oosterhout. ABNij 39
Nijmegen-Noord, Project Ng07. De sporen lijken hoofdzakelijk uit de late prehistorie te dateren; H. Daniël.
Klik hier voor meer informatie
24,50
16,00
Per stuk
Aantal:
Sleuven-binnen-de-dijk.-ABNij-38 Sleuven binnen de dijk. ABNij 38
Resultaten van het proefsleuvenonderzoek in het kader van de dijkteruglegging. Nijmegen.
Klik hier voor meer informatie
20,50
12,00
Per stuk
Aantal:
Proefsleuven-in-het-plangebied-Laauwik-te-Nijmegen-Noord-(1)-ABNij-32 Proefsleuven in het plangebied Laauwik te Nijmegen-Noord (1) ABNij 32
Projecten NLA1-5. ; Cristian van der Linde ea.
Klik hier voor meer informatie
19,50
12,00
Per stuk
Een-Nederzetting-uit-de-Vroege-IJzertijd-te-Nijmegen-Noord.-ABNij-31 Een Nederzetting uit de Vroege IJzertijd te Nijmegen-Noord. ABNij 31
Archeologisch onderzoek in plangebied Groot Oosterhout project Ngo6. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 31; A. Daniël en P van den Broeke
Klik hier voor meer informatie
19,00
12,00
Per stuk
Aantal:
Romeinse-graven-aan-de-Sperwerstraat.-ABNij-30 Romeinse graven aan de Sperwerstraat. ABNij 30
Onderzoek in het grafveld van Ulpia Noviomagus. Archeologische Berichten Nijmegen - Rapport 30; E.N.A. Heirbaut, E.H.L.D. Norde.
Klik hier voor meer informatie
23,50
11,00
Per stuk
Een-hofstede-op-De-Boel-in-Nijmegen-Noord.-ABNij-29 Een hofstede op De Boel in Nijmegen-Noord. ABNij 29
Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse en latere bewoning. De wisselende status van de bewoners wordt weerspiegeld in de materiële cultuur; A. den Braven, P. van den Broeke.
Klik hier voor meer informatie
24,50
10,00
Per stuk
Romeinse-graven-en-verbrand-geld-op-de-Nijmeegse-Hunerberg.-ABNij-27 Romeinse graven en verbrand geld op de Nijmeegse Hunerberg. ABNij 27
Archeologisch onderzoek aan de Hugo de Grootstraat. Archeologische Berichten Nijmegen - Rapport 27; H. van Enckevort.
Klik hier voor meer informatie
29,50
15,00
Per stuk
Proefsleuven-in-Plangebied-Groot-Oosterhout-te-Nijmegen-Noord-(1).-ABNij-26 Proefsleuven in Plangebied Groot Oosterhout te Nijmegen-Noord (1). ABNij 26
Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 26; T.D. Hamburg ea.
Klik hier voor meer informatie
15,50
10,00
Per stuk
De-Sterreschans.-ABNij-25 De Sterreschans. ABNij 25
Archeologisch onderzoek achter het internaat ‘De Sterreschans’ aan de Ubbergseveldweg 117–123 te Nijmegen. Een van de wegen door een militair kampdorp is aangesneden.
Klik hier voor meer informatie
19,00
12,00
Per stuk
Een-ijzertijdgrafveld-en-een-erf-uit-de-Ottoonse-tijd-in-het-Lentseveld.-ABNij-24 Een ijzertijdgrafveld en een erf uit de Ottoonse tijd in het Lentseveld. ABNij 24
Archeologisch onderzoek in Nijmegen-Lent. Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 24; P.W. van den Broeke ea (red).
Klik hier voor meer informatie
27,50
20,00
Per stuk
De-Hertogpoort-herontdekt.-ABNij-23 De Hertogpoort herontdekt. ABNij 23
Archeologisch onderzoek naar een stadspoort (15e–19e eeuw) op het Hertogplein in Nijmegen; J. Hendriks.
Klik hier voor meer informatie
27,50
18,00
Per stuk
Aantal:
Proefsleuven-in-de-Landschapszone-te-Nijmegen-Noord.-ABNij-22 Proefsleuven in de Landschapszone te Nijmegen-Noord. ABNij 22
Projecten Nlz1, Nlz2 en Nlz5. In het gebied van de Waalsprong zijn sporen gevonden uit de Romeinse Tijd, de Middeleeuwenen de Nieuwe Tijd; M. Hemminga ea.
Klik hier voor meer informatie
12,50
7,00
Per stuk
Aantal:
Archeologisch-onderzoek-in-de-Sterreschansweg-te-Nijmegen.-ABNij-21 Archeologisch onderzoek in de Sterreschansweg te Nijmegen. ABNij 21
Archeologische Berichten Nijmegen Rapport 21; R. Polak, L. van Diepen.
Klik hier voor meer informatie
13,25
7,50
Per stuk
Aantal:
Romeinse-resten-in-Nijmegen-Lent.-ABNij-20 Romeinse resten in Nijmegen-Lent. ABNij 20
Onderzoek van nederzettingssporen aan de Steltsestraat; P. van den Broeke ea.
Klik hier voor meer informatie
13,25
7,50
Per stuk
Aantal:
Terra-sigillata-uit-Oppidum-Batavorum.--ABNij-18 Terra sigillata uit Oppidum Batavorum. ABNij 18
Opgravingen op de St. Josephhof in Nijmegen. Versiering, typen, herkomst, stempels, enz en catalogi van de gevonden terra sigillata; Harry van Enckevort, Elly N.A. Heirbaut (red.)
Klik hier voor meer informatie
49,50
30,00
Per stuk
Privé-toiletten-uit-Oppidum-Batavorum.-ABNij-17 Privé-toiletten uit Oppidum Batavorum. ABNij 17
Tijdens de opgraving zijn 84 beer- en zinkputten en hun infrastructuur ((overloopgoten, watervoerende goten en toiletgebouwen) onderzocht; E. Heirbaut.
Klik hier voor meer informatie
51,50
33,00
Per stuk
Opkomst-en-ondergang-van-Oppidum-Batavorum-hoofdplaats-van-de-Bataven.-ABNij-16 Opkomst en ondergang van Oppidum Batavorum, hoofdplaats van de Bataven. ABNij 16
Opgravingen op de St. Jozephhof in Nijmegen deel 1. Archeologische Berichten Nijmegen 16; A. Van Enckevort, E.N.A. Heirbaut (red).
Klik hier voor meer informatie
39,50
22,50
Per stuk
Aantal:
Scherven-in-Ulpia-Noviomagus.-ABNij-13 Scherven in Ulpia Noviomagus. ABNij 13
Archeologisch onderzoek op het Maasplein en in de Waterstraat in Nijmegen; Katja Zee
Klik hier voor meer informatie
9,95
5,00
Per stuk
Aantal:
Archeologisch-onderzoek-op-het-Dorpsplein-in-Nijmegen-Lent.-ABNij-12 Archeologisch onderzoek op het Dorpsplein in Nijmegen-Lent. ABNij 12
Nederzettingssporen uit de Romeinse Tijd en de Vroege tot Volle Middeleeuwen; P. van den Broeke.
Klik hier voor meer informatie
24,95
15,00
Per stuk
Proefsleuven-in-het-Lentseveld.-ABNij-10 Proefsleuven in het Lentseveld. ABNij 10
De periferie van een vindplaats uit de late Bronstijd te Nijmegen-Lent. De belangrijkste component vormt een gesloten vondst aardewerk uit de late Bronstijd; P. van den Broeke.
Klik hier voor meer informatie
8,50
5,00
Per stuk
Aantal:
  1  2  3