(Artikelnr: 9789089321209)

Enschede-Elferink Es. Van enkelgraf tot esgreppel. Sporen van bewoning, begraving en agrarisch gebruik uit de Prehistorie, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

Scholte Lubberink

Paperback. 0,25 kg. 66 pp met losse kaartbijlage. Rijk geïllustreerd. Publicaties Archeologisch Depot Overijssel 3. SPA Uitgevers 2014.

Het depot voor de archeologische bodemvondsten in Overijssel herbergt veel interessant materiaal waarvan bijna niemand weet dat het er is. De opgravingen vonden vaak tientallen jaren geleden plaats toen er nog geen wettelijke verplichting tot uitwerking en publicatie bestond. Voor het ontsluiten van die oude gegevens is deze serie in het leven geroepen.

Op de Elferink es bij Enschede zijn opgravingen uitgevoerd in 1992 en 1993. Hierbij zijn een graf van de Enkelgrafcultuur en bewoningssporen uit de Brons- en IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen gevonden. In de Volle Middeleeuwen is het terrein opnieuw ontgonnen, waarna in de Nieuwe Tijd door plaggenbemesting een dik plaggendek is ontstaan.

Verder vindt u in dit boekje gegevens over het landschap, historische geografie en het vondstmateriaal.

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 9,95
Aantal: Bestellen