Het onderzoek naar de ijzeren werktuigen van het Kops Plateau dat in dit rapport centraal staat is uitgevoerd binnen het kader van het project Constructing the Limes. Dit project gaat over grenzen, in het bijzonder de grens van het Romeinse Rijk, de Neder-Germaanse Limes. Daarbinnen wordt niet alleen onderzoek gedaan naar de impact van deze grens op migratie en de import van goederen en gewassen in de oudheid, maar richten de onderzoekers zich ook op hoe de limes vandaag de dag zicht-baar wordt als cultureel erfgoed, en hoe het onze hedendaagse kijk op grenzen heeft beïnvloed. Eerdere publicaties over de opgravingen op het Kops Plateau waren het resultaat van het Programma Odyssee (2009/2010–2014).

Het oudste op het plateau gevonden ijzeren werktuig stamt uit de late ijzertijd, maar in onderhavig onderzoek staan vooral de werktuigen uit drie opeenvolgende Romeinse versterkingen op het Nijmeegse Kops Plateau uit de periode 12 voor Chr. tot de Bataafse Opstand in 69/70 na Chr. centraal. In de oudste twee versterkingen lijken gedurende verschillende historische momenten belangrijke Romeinse leger-aanvoerders (Drusus, Tiberius, Varus, Germanicus) tijdelijk in een luxueus gebouw, het praetorium, verbleven te hebben. Zij stonden aan het hoofd van de eenheden die geprobeerd hebben om grote delen van het Germaanse gebied aan de overzijde van de grens aan het Romeinse Imperium toe te voegen. In de laatste periode was hier vermoedelijk een ruitereenheid (Ala I Batavorum) gestationeerd, die mede zorg droeg voor de bewaking van de Rijngrens in onze streken. Verder zijn er ook nog werktuigen uit de laatste decennia van de 1e en het begin van de 2e eeuw gevonden die mogen worden toegeschreven aan de bewoners van de legerplaats van het Tiende Legioen en de aanpalende canabae legionis.


Meer rapporten . . . .  
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 42,50
Aantal: Bestellen

Voorraad