De Langestraat is tegenwoordig zonder twijfel de belangrijkste winkelstraat van de binnenstad. Van de talrijke winkels zijn er vele gehuisvest in monumentale panden. Dit straatbeeld is pas in de loop der tijd tot stand gekomen en de ontstaansgeschiedenis vormt het hoofdonderwerp van dit rapport. Tot de sterke opkomst van de winkels vanaf eind 19de eeuw, werd de omgeving van het stadhuis gedomineerd door de kapitale woonhuizen van de stedelijke elite. Meer naar de Mient waren er vanouds al meer ambachtslieden gevestigd en lijkt het straatbeeld meer gevarieerd te zijn geweest met werkplaatsen, winkels en woonhuizen uiteenlopend van eenvoudig tot luxueus. 

Over de geschiedenis van de Langestraat zijn diverse bronnen van informatie voor handen. Kaarten, tekeningen, foto’s en ander beeldmateriaal worden samen met alle schriftelijke bronnen bewaard in het Regionaal Archief. Daarnaast is er het bouwarchief met tekeningen en correspondentie over alle uitgevoerde bouwplannen, bewaard door de afdeling bouwtoezicht van de gemeente. Veel gebouwen bevatten nog delen van grote ouderdom, soms al zichtbaar maar vaak ook verborgen achter latere plafonds en wandbekleding waarbij ze tijdens verbouwingen weer aan het licht komen. Het onderzoek van dergelijke bovengrondse overblijfselen van bebouwing is het werkgebied van bouwhistorici. 

Archeologen houden zich bezig met de ondergrondse overblijfselen maar de vraagstellingen voor hun onderzoeken zijn veelal breder dan alleen archeologisch. Zodoende zijn opgravingen wel de aanleiding tot dit rapport, maar de archeologische bevindingen worden gecombineerd met tal van andere bronnen over de bebouwings- en bewoningsgeschiedenis.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 50,00
Aantal: Bestellen