Madoc. Grenzen in de middeleeuwen

Onder redactie van: Camphuijsen, Frans

Paperback, geïllustreerd, Madoc, Uitgeverij Verloren, 2021


Grenzen worden scherp afgetekend bij de corona-epidemie, maar waren dat al langer met de bouw van de muur van Donald Trump. Grenzen zijn vaak bedoeld om mensen buiten of juist binnen te houden, maar geen enkele grens is absoluut: grenzen worden telkens opnieuw vastgelegd, bewaakt en overschreden. In de Middeleeuwen waren grenzen bepalend in geografische, politieke en militaire of religieuze zin, maar ook op het persoonlijke vlak. Er waren ontmoetingen en beïnvloedingen rond die grenzen, lokaal, of tussen Oost en West. Dit themanummer van Madoc bevat artikelen en illustratieve intermezzo’s met bijdragen vanuit verschillende vakgebieden, over de vroege tot de late Middeleeuwen. Ze gaan onder andere over territorium, taalgrenzen, kruistochten, uitwisselingsnetwerken, stadsomwalling, grensoverschrijdend gedrag en monniken met heimwee naar het seculiere leven. Met bijdragen van onder andere Piet Gerbrandy, René de Kam, Remco Breuker, Nelleke IJssennagger en Marta Bigus.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 10,00 € 7,50
Aantal: Bestellen

Voorraad