Bovenlandsch of Bremer Steengoederen. Familie Isen, pottenbakkers en handelaars in Duinger steengoed voor de Groninger markt (1720-1842)

Hans van Gangelen en Adri van der Meulen

Paparback, 56 pp. SPA uitgevers 2021

Omstreeks 1600 vestigde pottenbakker Hans Isen zich in het plaatsje Duingen, gelegen ten zuiden van Hannover. Hij wordt hiermee de stamvader van het Duinger pottenbakkersgeslacht Isen. Uit archivalische bronnen blijkt dat tussen 1720 en 1842 telgen van deze familie betrokken zijn geweest bij zowel de productie van Duinger steengoed alsook de handel hierin voor de Groninger markt. Het steengoed werd per schip via Bremen naar de stad Groningen vervoerd om daar verkocht te worden. Aanvankelijk gebeurde dit tijdens de twee keer per jaar gehouden jaarmarkten.

In 1785 vestigt Christian Friedrich Isen zich als eerste in Groningen en verkoopt Duinger steengoed vanuit zijn winkel aan huis. Broer Johann Gottfried maakt begin 1800 dezelfde overstap. Neef Johann Christian verkoopt eind 18de eeuw – begin 19de eeuw als potschipper zonder vaste woonplaats Duinger steengoed door de gehele provincie Groningen en een deel van Friesland. Nakomelingen van genoemde broers Isen zetten de handel voort totdat in 1842 Christiana Isen in een krantenadvertentie de opheffingsuitverkoop aankondigt van haar winkelinventaris, waaronder Duinger steengoed.

Onder Nederlandse beroeps- en amateurarcheologen is Duinger steengoed nog maar weinig bekend. Dit komt omdat de export ervan zich voornamelijk tot Noord-Nederland heeft beperkt. Bodemvondsten getuigen hiervan en worden uitgebreid besproken en afgebeeld in dit boekje. Dit met als doel de bekendheid van deze keramiekgroep in archeologische kringen te bevorderen. Nieuwe Nederlandse vondsten van Duinger steengoed zullen zo sneller herkend worden als ‘Bovenlandsch of Bremer Steengoederen’.

Deze tekst is eerder gepubliceerd in "Assembled Articles'.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,95
Aantal: Bestellen

Voorraad