Kroniek van de Nederlandse oorlog. De Opstand 1559-1588.

Hugo de Groot, Waszink, J. (vertaling en nawoord).

Paperback. 296 pp. Geillustreerd. Vantilt 2014.

De Kroniek van de Nederlandse Oorlog is een onbekend werk van de grote geleerde en staatsman Hugo de Groot (1583-1645).
De Groot formuleert een dwarse visie op de vroege Tachtigjarige Oorlog, die hij niet presenteert als een eendrachtige strijd om het geloof en de oude vrijheden, maar als een moeizame worsteling met enerzijds het machtige Spanje, maar anderzijds ook met verdeeldheid, politiek eigenbelang en religieus fanatisme aan de Nederlandse kant.
Om deze complexe en controversiële visie op de Opstand te verkondigen, neemt De Groot de denktrant en markante stijl van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus als voorbeeld. Zijn opdrachtgevers, de Staten van Holland, publiceerden het werk echter niet; het verscheen pas een halve eeuw later.
Jan Waszink tekent voor de vertaling van het eerste deel, de Kroniek (tot het begin van Maurits’ regering in 1588), in hedendaags Nederlands, maar met behoud van de stijl van De Groots politiek-literaire experiment. 

Hugo de Groot (1583-1645) maakte jong naam als uitzonderlijk begaafd humanist. Via de rechtspraktijk stapte hij over naar politieke functies in Holland, onder Johan van Oldenbarnevelt, en werd ook geschiedschrijver van de Staten van Holland. In de politieke crisis van 1618 werd hij gevangengezet, maar hij ontsnapte (in de beroemde boekenkist) en ging naar Parijs, waar hij opnieuw naam maakte als geleerde met o.a. Het recht van Oorlog en Vrede. 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 22,50 € 12,50
Aantal: Bestellen

Voorraad