Vorstelijke pijpen, Inventaris van kleipijpen gewijd aan Nederland en Oranje

Duco, D.H.

Hardcover. 113 pp. Amsterdam Pipe Museum - Stichting Pijpenkabinet, Leiden. 1992.

Onder verzamelaars zijn versierde pijpen gewijd aan Nederland en Oranje een geliefd artikel. Zij tonen de geschiedenis van het Huis Van Oranje en de betrokkenheid van de roker daarbij.

Pijpenmakers brachten dergelijke pijpen op de markt om een heugelijke of gedenkwaardige gebeurtenis van hun vorstenhuis te memoreren. Klanten schaften zich zo'n speciale tabakspijp aan om te roken in de kroeg bij een slokje Oranjebitter of met gasten thuis. Zo bekenden zij hun politieke kleur en onderstreepten de band tussen het vaderland en hun prinsen, prinsessen, koningen en koninginnen.

De publicatie Vorstelijke pijpen biedt een complete inventarisatie van alle kleipijpen gewijd aan het Huis Van Oranje-Nassau. De auteur heeft het onderwerp nauwgezet bestudeerd en plaatst de pijpen in een overzichtelijke chronologie. Daardoor tekent zich automatisch een interessant beeld af over de oplage indertijd, de verspreiding en de verkrijgbaarheid van dit bijzondere vaderlandse artikel. Wie het boek bestudeert leert meer over de economische gedachte van de pijpenmakers van weleer en hun motieven dergelijke pijpen te maken. Verder blijkt uit het overzicht de appreciatie onder bepaalde rokersdoelgroepen.

Door de breekbaarheid van de kleipijp verdwenen deze producten in de grond om als archeologische voorwerpen weer teruggevonden te worden. Om volledigheid te waarborgen is de inventaris aangevuld met bewaard gebleven pijpen uit de negentiende en zelfs de twintigste eeuw die zich in verschillende openbare en particuliere verzamelingen bevinden. Zo biedt deze studie inzicht in ruim drie en een halve eeuw Oranjegeschiedenis.

De publicatie Vorstelijke pijpen, Inventaris van kleipijpen gewijd aan Nederland en Oranje is een complete inventarisatie voor de liefhebber die het naadje van de kous wil weten. Naast alle bekende pijpen staan ook alle referenties naar de beschikbare literatuur opgesomd. Dankzij uitgebreide studie van het materiaal konden van de meeste pijpen determinaties tot op de pijpenmaker gegeven worden, terwijl ook de periode van productie vaak exact wordt aangegeven.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 15,00
Aantal: Bestellen

Voorraad