Het ambachtelijk bedrijf in de laatmiddeleeuwse stad 

Huiskamp, R. 

Stijve kaft met flappen.softcover

Rien Huiskamp onderzoekt in dit boek de bedrijfsvoering binnen vier groepen arbeidslieden die in veel laatmiddeleeuwse steden werkzaam waren. Het gaat hier om pottenbakkers, brouwers, leerlooiers en vollers. Voor elke beroepsgroep zijn een aantal steden geselecteerd waar meerdere productielocaties gevonden zijn. Bij opgravingen werden productieafval en productiemiddelen blootgelegd.
Daarnaast kunnen veel gegevens in de stadskeuren gevonden worden, daarin werden de regels vastgelegd waar de ambachtslieden zich moesten houden.
Ook komen er onderzoeksgegevens uit modern onderzoek waarbij de producten op de middeleeuwse manier werden gemaakt.
Alle werkzaamheden uitgevoerd door meester en knechten worden besproken.

Een bedrijf is pas rendabel als de productieplanning zodanig is dat er elke hele werkdag en het hele jaar rond gewerkt kan worden.
Serieproductie, een zo efficient mogelijk gebruik van de productiemiddelenen het zich specifiek richten op een marktsegment blijkt ook in de middeleeuwen cruciaal te zijn voor het maken van winst.
 
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95
Aantal: Bestellen

Voorraad