'Zij waren van groote en zware steenen' 
Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland 

Gruben, R., T. Hermans (eindredactie) 

Paperback. 290 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks - 1. 2017 

In deze publicatie komen onder meer nieuw ontdekte kasteelterreinen aan bod die de bestaande typochronologie ter discussie stellen of uitbreiden. Sommige artikelen sluiten naadloos aan op de actualiteit. Zo zijn recent bij archeologisch onderzoek resten van de Blauwe Toren te Gorinchem ontdekt. Over dit bijzondere object was tot nu toe vrij weinig gepubliceerd en de vondst van de restanten leidde dan ook tot allerlei speculaties. Het kasteel komt in maar liefst twee artikelen uitgebreid aan de orde.
De bundel bevat ook een artikel over de samenwerking van een architect en een tuinarchitect bij de bouw van buitenplaatsen en de bijbehorende tuinaanleg in Noord-Holland. 

‘Zij waren van grooten en zware steenen’ is mede door de toegankelijke toon een uniek naslagwerk en een must voor iedereen die belangstelling heeft voor kastelen en buitenplaatsen. 

Inhoud:
 

 1. Bas Aarts, Taco Hermans, “Sterck” of “nyet sterck”? Een opmerkelijke lijst van kastelen in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch uit de zeventiende eeuw, 7-44
 2. Jan van Doesburg, Bas van der Laan, Menno van der Heiden, Ronde versterkingen met meerdere concentrische grachten in de schijnwerpers, 45-64
 3. Alois van Doornmalen, Herlaar, de naam van het huis als een symbool, 65-78
 4. Rob Gruben, De geschiedenis van het huis te Bokhoven en een bouwhistorische analyse van het bewaard gebleven muurwerk, 79-112
 5. Taco Hermans, De Grovestins in Gaastmaburen gereconstrueerd, 113-124
 6. Taco Hermans en Edwin Orsel, De verbouwing van de Blauwe Toren te Gorinchem in 1522-1530, 125-154
 7. Merlijn Hurx, De Blauwe Toren in Gorinchem: een vorstelijk kasteel aan de Merwede, 155-172
 8. René van der Mark, Opgraving naar de voorburcht van het kasteel van de heren van Ravenstein, 173-202
 9. Ruud Raats, Twee Huizen aan de Overkant. Ontdekking van twee middeleeuwse omgrachte woonsteden op de rechteroever van de Eem bij Baarn, 203-230
 10. Debbie Splinter, De vijf Kennemer buitenplaatsen van Andries de Maaker en Leonard Springer, 231-254
 11. Jeroen van der Werf, De bouwgeschiedenis van Kasteel Neerijnen, 255-288RD

 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 30,00
Aantal: Bestellen
Relevante producten