Bronovo, een Hilversumvindplaats aan zee Gemeente Den Haag. Bronstijd- en ijzertijdbewoning in de Haagse duinen.

Bulten, E.E.B., Y.M. Boonstra.

Harde kaft. 178 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Haagse Oudheidkundige Publicaties 16.
Den Haag 2013.


Met bijdragen van:
S. Arnoldussen, B. Beerenhout, S.B.C. Bloo, J. van Dijk, K. Esser, R. Houkes,E.C. Rieffe.

tussen 1985 en 1991 hebben in het onderzoeksgebied verschillende opgravingen plaatsgevonden.
Gedurende een korte tijdsspanne in de midden bronstijd A is er bewoning op het duin geweest, getuige de grote hoeveelheden Hilversumaardewerk die zijn gevonden.
Er werd oa de sructuur van een drieschepig huis herkend die helaas niet geheel bewaard is gebleven. Ook werden er kookstenen, vuurstenen schrabbers en diverse pijlpunten gevonden. Er was een groepsgraf dat die laatse evt ook gebruikt kunnen zijn bij gewapende conflicten.
De bewoners verbouwden graan en men hield runderen, schapen/geiten en varkens. Ook vis stond op het menu.
Het onderzoek heeft ook enkele bronzen voorwerpenoopgeleverd en een faiencekraal. Het is aannemelijk dat de nederzetting slechts korte tijd heeft bestaan. Mogelijk raakten de akkers zo snel uitgeput dat het na enkele (tientallen) jaren niet langer mogelijk was om deze te exploiteren.
De ijzertijdrestenuit Bronovo bestaan alleen uit akkersporen.Van de bijbehorende nederzetting zijn geen sporen gevonden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 20,00 € 10,00

Voorraad