Strijden met en tegen de elementen. Wijndaelerplantsoen in Den Haag. Boerennederzettingen uit de midden Bronstijd en de ijzertijd in het duingebied.

Stokkel, P.J.A.

Harde kaft. 182 pp. Rijk geïllustreerd. Haagse Oudheidkundige Publicaties 15.
Den Haag 2012.


met bijdragen van:
S.B.C. Bloo, J. van Dijk, R. Houkes, W. van der Meer, E.C. Rieffe, A.W. verhoef.

Op de vindplaats zijn 5 prehistorische gebruiksfasen te onderscheiden. De eerste arriveerden in de vroege/midden bronstijd. Door  zandverstuivingen vertrokken ze weer.
De latere ijzertijdbewoners verdeelden hun duinakkers in smalle percelen haaks op de windrichting en beschermden deze door het aanleggen van walletjes en bosschages.
Op deze vindplaats zijn niet allen belangrijke inzichten verkregen over het verleden van den Haag maar ook over het verleden van het hele Nederlandse kustgebied waar men, meer nog dan in de andere landschapszones, overgeleverd was aan de elementen.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 20,00 € 10,00
Aantal: Bestellen

Voorraad