Een nieuwe visie op Noordzeevolkeren en Wikingen uit de Lage Landen 

Vanbrabant, L. 

Paperback. 410 pp. Geïllustreerd. Boek-Scout 2017  

Naast de Romeinen kenden ook de Noordzeevolkeren vanaf de eerste eeuwen na Christus een bloeiende economie. Over hen is al veel geschreven. De auteur heeft dat materiaal kritisch bestudeerd en kwam tot belangwekkende nieuwe conclusies. Saksen, Friezen, Denen, Russen en wikingen hadden allemaal met elkaar te maken en de Schelde was daarbij een (economische) ruggengraat.
Maar de regio kende veel onrust en geregeld moesten mensen naar de vier windstreken uitwijken voor dreigende nieuwe heersers.

Met bloemrijke voorbeelden beschrijft de auteur het doen en laten van die zwervers en wikingen. Hij toont aan dat ze niet die woeste barbaren waren zoals de meeste historici hen beschrijven. Ontdek hier wie de wikingen waren, hoe ze leefden en waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen!
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,99 € 10,00
Aantal: Bestellen

Voorraad