Op zoek naar Beulake 
Archeologische vondsten uit een verdronken turfstekersdorp

Berends, A. 

Stijve kaft.  100 pp. Rijk geïllustreerd. SPA uitgevers 2012.

Het dorpje Beulake in de kop van Overijssel werd ooit het slachtoffer van haar eigen bestaanswijze: grootschalige turfstekerij. Het land rondom de huizen veranderde steeds meer in een waterige gatenkaas.
Na het hoogwater van 1776 en 1779 bleven volgens de overleveringen alleen twee huizen en de kerk overeind staan, de rest verdween onder water. Een archeologische opgraving is daardoor niet mogelijk.
Duikers hebben echter, in samenwerking met het ROB en de voormalig provinciaal archeoloog, kratten vol fragmenten van gebruiksvoorwerpen naar de oppervlakte gebracht (zo'n 1000 kilo).
De vondsten bestaan voornamelijk uit keramiek en glas. Ook zijn er kleine groepen voorwerpen bewaard van metaal, hout, leer en steen.
Het vondstcomplex is zo groot en divers qua vorm dat kan worden aangenomen dat hierin het overgrote deel van het typisch 18de-eeuwse huisraad wel vertegenwoordigd is. Het bestuderen van dit materiaal levert derhalve toch een waardevol beeld op van het leven van de allerarmsten op het platteland.


Berends, A.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 13,50