Fibulae uit de lage landen/ Brooches from the low countries

Heeren, S. en Feijst van der, L.

hardcover. 608 pp. rijk geïllustreerd. 2016

“Prehistorische, Romeinse en middeleeuwse fibulae uit de Lage Landen. Beschrijving en analyse van het gebruik en de betekenis van een archeologische vondstcategorie” is een nieuwe studie waarin kledingspelden centraal staan.

Uniek is dat voor dit boek niet alleen museumcollecties en materiaal uit opgravingen zijn bestudeerd, maar dat ook veel grote verzamelingen van detectorzoekers zijn opgenomen. Daardoor geeft dit boek een compleet overzicht van vrijwel alle vormen en varianten van fibulae die tot nu toe in Nederland en aangrenzende gebieden zijn aangetroffen. Ook zijn de verspreidingskaarten in dit boek veel completer dan eerdere kaarten die alleen met opgravingsvondsten werkten.
Het eerste deel van dit boek is beschrijvend: van 90 typen en honderden subtypen en varianten wordt een beschrijving, afbeelding, datering en eventuele de herkomst en verspreiding gepresenteerd.

Het tweede deel van deze studie omvat een vernieuwende analyse van deze archeologische vondsten. Fibulae worden gevolgd van de productie en verspreiding tot aan depositie en recycling. De metaalsamenstelling van veel fibulae is gemeten, op basis waarvan nieuwe inzichten in fibula-productie zijn verkregen. Ook worden complete verzamelingen fibulae van bijvoorbeeld legerkampen vergeleken met die van steden en plattelandsvindplaatsen, of grafvelden met nederzettingen. De grote hoeveelheden fibulae in Noordwest-Europa worden afgezet tegen de schaarse vondsten die uit het Mediterrane gebied bekend zijn. Door deze vergelijkingen worden verrassende inzichten verkregen in het selectieve gebruik van fibulae door groepen mensen in het verleden.

Het is een boek van 608 pagina’s, met meer dan 100 pagina’s fibula-tekeningen en een groot aantal overige afbeeldingen. Het is een gebonden boek met harde kaft. In totaal staan er meer dan 1000 fibulae afgebeeld. Het boek is geschreven door Stijn Heeren en Lourens van der Feijst, met bijdragen van Joost Martens, Adrian Roxburgh en Stefanie Hoss.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 69,50 € 39,95
Aantal: Bestellen

Voorraad