Archeologie van het platteland
Zeventiende- en achttiende-eeuwse vondsten van de Buurtweg te Akersloot 

Kleij, P. 

Hardcover. 212 pp. Rijk geïllustreerd. SPA uitgevers 2007 

Bewonersonderzoek en beschrijving van alle vondsten op een 17de-/18de-eeuwse plattelands locatie. Al het aardewerk en glas, respectievelijk 136 en 15 stuks  is gecatalogiseerd volgen het Deventer systeem. 

Piet Kleij beschrijft nauwkeurig het vondstmateriaal van een plattelandslocatie in Noord Holland. Niet alleen kan er voor bepaalde perioden een duidelijke relatie gelegd worden met de bewoner (arts). Ook vallen bepaalde luxe producten op uit Portugal en Italië. Hoe moeten deze stukken geïnterpreteerd worden en wat doen ze in een relatief arme context? Naast glas en keramiek wordt al het overige vondstmateriaal eveneens beschreven. De bijdrage over kleipijpen van M. Harsveld gaat diep in op samenstelling en herkomst.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,50
Aantal: Bestellen

Voorraad