Zwolle ondergronds. Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle

Clevis, H.

Harde kaft 188 pp. Rijk Geïllustreerd Stichting Promotie Archeologie 2001


Zeven bijdragen over kasteel Voorst, Moderne Devoten, enkele beerputten en Hanzeland. Vier Catalogi, 213 aardewerk, 35 glas.

Inhoud

De vondsten van het kasteel Voorst dat in 1363 verwoest werd, bestaan voornamelijk uit steengoed kannen uit die periode.

Moderne Devoten in de Praubstraat en in Windesheim hebben materiële zaken nagelaten, waarvan een deel alleen maar in een religieuze context geplaatst kunnen worden.

Het Zwolse Celehuisje werd op een bepaald moment in de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw bewoond door armen vrouwen. Catalogus, 42 aardewerk.

De opgraving tussen Melkmarkt en Kalverstraat heeft niet alleen het bestaan van een haven aangetoond die er al was in de twaalfde eeuw, maar leverde ook een beerput op met voornamelijk 17de-eeuwse vondsten. Catalogus, 63 aardewerk, 4 glas.

Een beerput vol verrassingen op het Eiland bevatte de inmiddels beroemde Zwolse vrouwenspuit, een houten kunstpenis. Maar de beerput bevatte verder zeer rijk vondstmateriaal. Catalogus, 96 aardewerk, 31 glas.

Hanzeland, een wijk in Zwolle waar arbeidershuisjes uit de beginperiode van de Zwolse spoorwegen zijn opgegraven. Hier worden de bewoners besproken.

Een beerput met een glazen geweer als schertsglas, bevatte nog meer materiaal. Catalogus, 12 aardewerk.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 12,95 € 5,00

Voorraad