'Hertsteen en Cronement'. Haardstenen uit de zestiende en zeventiende eeuw 

Lägers, H. 

Stijve kaft. 160 pp. Rijk geïllustreerd. Utrechtse Materiaal catalogus 2. Matrijs 2006 

In de afgelopen jaren zijn er heel wat zestiende- en zeventiende-eeuwse haardstenen tijdens archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in Utrecht aangetroffen. Dit tweede deel van de Utrechtse Materiaalcatalogus gaat geheel over deze stenen die de gewone bakstenen achter de haard moesten beschermen tegen de hitte van het vuur.

Veel van de haardstenen hebben prachtige, veelal bijbelse afbeeldingen. Door deze stenen te ordenen en vergelijkingsmateriaal uit bijvoorbeeld Antwerpen, Breukelen en Culemborg toe te voegen, geeft deze catalogus een overzicht van de ontwikkeling van de haardsteen.

Met zeer uitgebreide catalogus. 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,95 € 5,00
Aantal: Bestellen

Voorraad