De archeologische rapporten Hattem worden gemaakt door de archeologische dienst Zwolle. Er is slechts een bescheiden aantal gemaakt. 'Van Allerhof ondergronds' over een Laat Middeleeuws vondstcomplex springt er uit.


Geen producten aanwezig