De archeologische rapporten Hattem worden gemaakt door de archeologische dienst Zwolle. Er is slechts een bescheiden aantal gemaakt. 'Van Allerhof ondergronds' over een Laat Middeleeuws vondstcomplex springt er uit.