(Artikelnr: ISSN 13860208)

Hervonden stad. Groningen 2014
Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 

R.H. Alma e.a. (red).

Paperback. 200 pp. Rijk geïllustreerd. Stichting Monument en Materiaal en de Dienst van RO/EZ van de Gemeente Groningen 2014

Hervonden Stad 2014 geeft een overzicht van archeologie, bouwhistorie en restauraties in het voorafgaande jaar in de gemeente Groningen.
Daarnaast zijn zeven specialistische artikelen opgenomen, die elk dieper ingaan op genoemde onderzoeksterreinen.
Wat opvalt in deze aflevering van Hervonden Stad is dat in bijna alle gevallen door de auteurs in ruime mate gebruik gemaakt wordt van historisch schriftelijk bronnenmateriaal ter ondersteuning van hun betoog. Dit houdt primair verband met de periodes waarin het beschreven onderwerp zich afspeelt. Vanaf de late middeleeuwen zijn schriftelijke bronnen in toenemende mate beschikbaar. Daarbij komt dat deze tegenwoordig ook steeds makkelijker digitaal vanaf de werkplek raadpleegbaar zijn.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,50

Voorraad