Van 'vulliscuyl' tot Huisvuilcentrale. 
Vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden.

Vis, G.N.M.

Paperback. 144 pp. Rijk geïllustreerd in kleur en zwart/wit. Uitgeverij Verloren 1996.

Het is voor het eerst dat er een boek verschijnt over de geschiedenis van de afvalverwerking in Noord-Holland. Vis heeft unieke informatie over de locaties van vuilniskuilen weten te achterhalen. In het boek komen mensen naar voren die zich in de loop der eeuwen met de verwerking van afval hebben beziggehouden. Zo schetst Vis een levendig beeld van een aantal vuilnispachters uit de zeventiende en achttiende eeuw. In het boek gaat hij ook nader in op de achtergrond van verschillende begrippen die met vuilnis en afval te maken hebben.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,00
Aantal: Bestellen

Voorraad