Fysisch-geografisch onderzoek. Thema's en methoden.

Berendsen, H.J.A.

Paperback. Met CD-ROM. 0, 67 kg. 320 pp. Geïllustreerd in z/w. 5de herziene druk 2010. Uitgeverij Perspectief 2010.

De wordingsgeschiedenis van Nederland is een boeiend onderwerp, waarbij inzicht in de methoden en resultaten van onderzoek zeer verhelderend kan zijn. Dit boek bevat een schat aan basisinformatie, die onmisbaar is om de ontstaanswijze van Nederland goed te kunnen doorgronden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: de analyse van sedimenten, de ontwikkeling van planten en dieren, en methoden waarmee de ouderdom van aardlagen kan worden bepaald. Daarnaast wordt ingegaan op wereldwijde veranderingen die voor Nederland van groot belang zijn: mogelijke oorzaken van het ontstaan van ijstijden, veranderingen in de zeespiegelstand, en het principe van het onderzoek van diepzee-sedimenten en landijs-kernen. Ook de gevolgen van een meteorietinslag aan het einde van het Krijt komen aan de orde. Tenslotte bevat het boek een overzicht van de voor Nederland belangrijke sedimentatiemilieus: glaciale en periglaciale afzettingen, kusten, rivieren en veenvorming.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,50
Aantal: Bestellen

Voorraad