Archeologie in het Wateringse Veld gemeente Den Haag. Van steentijd tot nieuwe tijd.

Siemons, H., E.E.E. Bulten (red0.

Hardcover, 2,5 kg. 588 pp. Rijk Geïllustreerd. Haagse Oudheidkundige Publicaties 17.
​
Dit is de tweede grote archeologische publicatie over het Wateringse Veld . In dit boek worden de resultaten van ongeveer tien jaar archeologisch onderzoek in deze Haagse Vinex-wijk gepresenteerd. Aan het boek is meegewerkt door ruim twintig auteurs onder redactie van Hans Siemons en Everhard Bulten.
Op diverse plaatsen in het Wateringse Veld zijn archeologische vindplaatsen aangetroffen. Het gaat om losse vondsten uit onder andere de bronstijd, en om bewoningssporen uit onder andere de ijzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. De archeologische vindplaatsen zijn bijna per periode ingesloten in de afzonderlijke geologische lagen. Daaruit valt af te leiden dat het landschap waarin de mensen in achtereenvolgende perioden leefden steeds veranderde. Het menselijk handelen en de aanwezigheid of juist afwezigheid van bewoningssporen zijn mede het gevolg van de landschapsdynamiek.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 30,00 € 15,00

Voorraad