Analecta Praehistorica Leidensia 17 (1984) Collection of Papers

P. van den Broeke en W van der Sanden (eds)

Paperback, 118 pp

Contents:

C.C. Bakels: Carbonized seeds from Northern France

P.J.R. Modderman & P.H. Deckers: Verblijfssporen uit mesolithicum, neolithicum en bronstijd op de Keuperheide, gem. Helden ( L.)
Zusammenfassung: Siedlungsspuren aus Mesolithikum, Neolithikum und Bronzezeit auf der Keuperheide, Gem. Helden ( L.)

P.J.R. Modderman: Intermediaire standgreppels in grafheuvels? Nee! 57 Summary: Intermediate palissade trenches in barrows? No!

P.W. van den Broeke: Nederzettingsvondsten uit de ijzertijd op De Pas, gem. Wijchen met een bijdrage van C.J. O verweel. Zusammenfassung: Eisenzeitliche Siedlungsfunde aus ‘De Pas’, Gem. Wijchen

Wijnand van der Sanden & Heleen van der Klift: Een tumulus uit de Romeinse tijd te Alphen, Noord-Brabant. Summary: A tumulus of the Roman period in Alphen, prov. Noord-Brabant

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 17,50

Voorraad