En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge.

Nieuwhof, A. (red).

Paperback. 1,67 kg. 256 pp. Rijk geïllustreerd. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 96. Vereniging voor Terpenonderzoek 2014.

De wierde werd al in het begin van de 20ste eeuw opgegraven door A.E. van Giffen. Door de grote hoeveelheid vondsten is daar echter nooit een volledige publicatie over verschenen. (De uitspraak: 'En dan in hun geheel',  is afkomstig van van Giffen). In het kader van het Odyssee-Programma heeft er in 2011 nieuw onderzoek plaatsgevonden olv Annet Nieuwhof.

Met bijdragen van:
Bommel van-van der Sluijs, W., H. Huisman, L. Johansen, E. Knol, S. Manuel, M. Post,
W. Prummel, D. Stapert, S. Thasing, T.B. Volkers, I. Woltinge.

Inhoud:
-  De Opgravingen in Ezinge en het onderzoek van het vondstmateriaal.
-  De geschiedenis van Ezinge in scherven. Handgevormd aardewerk.
-  Importaardewerk in Ezinge. Uitwisseling en sociaal-politieke structuur in de Romeinse Tijd
          en de vroege Middeleeuwen.
-  Ezinge - Het Romeins aardewerk.
-  Ezinge - Kralen van glas, barnsteen en smaragd.
-  Van dichtbij en van ver. Het gebruik van natuursteen in Ezinge.
-  Ezinge: Metaal uit een opgraving zonder detector.
-  De dieren uit de opgravingen van van Giffen in Ezinge.
-  Graven en botten. Menselijke resten in Ezinge.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95

Voorraad