Graven naar de wortels van Dorestad.

Wijk bij Duurstede-De Geer in de Romeinse Tijd en vroege Middeleeuwen 

Doesburg van, J., S. Heeren (red.)

Hardcover, 754 pp. over twee delen2 delen Rijk geïllustreerd.  RAM 2160. RCE 2022 

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) maakt deel uit van het Odyssee-project Dorestad Vicus Famosus. Dit project omvat onder andere de uitwerking van een aantal oude opgravingen in Wijk bij Duurstede. Eén daarvan is De Geer, een vindplaats ongeveer 700 meter ten noordwesten van Dorestad.

In De Geer zijn in de perioden 1969-1970 en 1989-1994 sporen gevonden uit de brons- en ijzertijd en vanaf het midden van de tweede eeuw n.Chr tot in de late negende eeuw. Ook is er een laatmiddeleeuwse omgrachte woonstede aangetrofen. Een omgreppelde laat-Romeinse nederzeting, gouden objecten uit zesde eeuw en een omvangrijk greppelsysteem uit de zevende en achtste eeuw wijzen op het belang van deze vindplaats. Het is een plek die aan de wieg stond van de handelsnederzeting Dorestad.

In dit wetenschappelijke rapport worden de Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoningsfasen op De Geer gepresenteerd. Het tweedelige rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefebbers die zich bezighouden met archeologie. 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
ā‚¬Ā 85,00
Aantal: Bestellen

Voorraad