ADC Rap 5700 Twee millennia militairen 
Archeologisch onderzoek aan de Tooropstraat 117-123 Te Nijmegen 
Geerts, R.C.A.
Paperback. 160 pp. Rijk geïllustreerd. ADC ArcheoProjecten Rap 5700 

Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven, variant Archeologische Begeleiding, aan de Tooropstraat 117-123 te Nijmegen 
Er zijn resten uit de Romeinse Tijd en Nieuwe Tijd aangetroffen. 
Er is een fundering aangetroffen uit de canabae legiones. Op het bouwmateriaal, veelal hergebruikt,stonden stempels van het tiende legioen. De datering is eind eerste, maar voor het midden van de tweede eeuw.
een deel van het aardewerk is toe te schrijven aan de militaire productie op De Holdeum.


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 27,50
Aantal: Bestellen

Voorraad