RAM 264 Bij elkaar begraven 
Een ommuurd grafcomplex uit de Romeinse tijd in Maastricht-Belfort 

Koster, A. 

Harde kaft. 158 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2021 

Er blijken vier doden te zijn begraven die, afgaande op de constructie van de graven en de bijgiften, behoorden tot de rijke, inheemse geromaniseerde elite, waarschijnlijk een villa-eigenaar en zijn familie.
De aanleg van het oudste graf, nr 3, in een houten grafkamer, kan gedateerd worden rond het midden van de tweede eeuw. Hier was oorspronkelijk een kind begraven.
De aanleg van de stenen grafkamer 1, dateert uit het derde kwart van de tweede eeuw. In grafkamer 2 zijn twee personen te graven, een vrouw en waarschijnlijk een man, wat heel opmerkelijk is.

Dit boek bevat een uitgebreide catalogus van de vele vondsten, met tekeningen en foto"s van de voorwerpen en een vondstenlijst. 
Dit is een nieuwe publicatie over materiaal eerder is gepubliceerd na de ROB opgraving in 1964. 
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,50

Voorraad