Rondom Voorst 
Archeologisch onderzoek in het tracé van de Westelijke Rondweg Voorst N325 
A-17.0219 

Wal ter, A. 

Paperback. 656 pp. Geïllustreerd. BAAC Archeologie en Bouwhistorie 2021 

In het plangebied zijn archeologische resten aangetroffen uit het Neolithicum aangetroffen tot in de Nieuwe Tijd. 
De vondsten uit het Neolithicum en Vroege Bronstijd zij schaars, uit de Midden Bronstijd zijn kuilen gevonden en uit de Late Bronstijd graven. Uit de  IJzertijd zijn de oudste huisplattegronden gevonden. 
Ook in de Romeinse Tijd zijn er erven geweest en een klein grafveld.
Daarna bleef het terrein onbewoond tot in de Middeleeuwen, vanaf de negende eeuw.
 
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 75,00 € 35,00
Aantal: Bestellen

Voorraad