Muntwijzer voor de Romeinse Tijd
Zadoks-Josephus Jitta, A.N., W.A. van Es

Paperback. 134 pp. Geïllustreerd in z/w.. Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 1962 
ISBN: 9022845192

Onderwerp: Romeinse Tijd, Munten, 
Omschrijving: Over soorten munten, omschriften, koopkracht, muntslag, munttekens en waarmerken, waardetekens, imitaties, muntsieraden enz. Boekje is in goede staat.
Price details:
Price per unit:
€ 5,00
Quantity: Order

Stock