Een collectief van boeren. Een multidisciplinair syntheseonderzoek naar een vroegmiddeleeuwse ambachtssite bij Rotselaar. Syntar reeks deel 4

Henk van der Velde, Peter Hazen & Dries Tys (red).

Paperback 275 pp. Geïllustreerd. Syntar  reeks nr 4. Agentschap Onroerend Erfgoed. 2021

Sinds 2018 geeft de Vlaamse Regering jaarlijks een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. Deze onderzoeken trekken weg van de vindplaats en proberen het bredere plaatje te vatten, om zo tot echt nieuwe kennis over het verleden te komen. Wij publiceren elk onderzoek online via de nieuwe reeks SYNTAR.

Het vierde nummer in deze reeks, “Een artisanaal kwartier van een laat-Karolingisch tot volmiddeleeuws domein te Rotselaar – Wijngaard?”, brengt het verslag van een onderzoeksproject van het Vlaams Erfgoedcentrum (VEC), in samenwerking met de universiteit van Leuven, de universiteit van Brussel, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr, historicus Bart Minnen en de bouwheer Durabrik.

Een geplande verkaveling in de nieuwbouwwijk “de Wijngaard” te Rotselaar vormde in 2015 de aanleiding voor een archeologisch onderzoek. De archeologen van het VEC vonden er de overblijfselen van 54 half ingegraven hutten met daarin onder andere maalstenen en resten van verkoolde granen. De onderzoekers stonden voor een raadsel. Waarvoor, door wie en wanneer werden deze hutkommen gebruikt?

De site in Rotselaar bleek een plaats te zijn waar men in de vroege middeleeuwen (7de – 10de eeuw na Christus) op grote schaal graan maalde. Het syntheseproject richtte zich daarom op twee grote vraagstukken. Het eerste focust op de site zelf: Welke gewassen hebben onze middeleeuwse voorouders er verwerkt? Waar kwamen de maalstenen vandaan? Wat was de precieze datering van deze site? Het tweede vraagstuk spitste zich meer toe op de landschappelijke omgeving en het ruimer historisch kader waarbinnen de vindplaats ontstond en actief was. En hoe kwam ze tot haar einde?

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 37,50
Aantal: Bestellen

Voorraad