Wapenspreuken van ned geslachten 

ten Houte de Lange, Ch. E.G., A.D. de Jonge 

Harde kaft. 212 pp. Zeer rijk geïllustreerd W Books 2021 

Tot op heden bestaat geen naslagwerk waarin de wapenspreuken van geslachten en families systematisch worden behandeld.Dit boek voorziet in die lacune.

Wapenspreuken van Nederlandse geslachten is een beredeneerd overzicht van wapenspreuken van wapens van Nederlandse adellijke en patriciaatsfamilies. Uitgangspunt hierbij zijn de wapenspreuken van de Nederlandse adel sinds 1813 en van de Nederlandse patriciaatsfamilies, waarvan de genealogieën zijn gepubliceerd in Nederland’s Adelsboek, Nederland’s Patriciaat, Stam en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën en Repertorium familiewapens bekende Nederlandse geslachten.

In totaal gaat het om ongeveer 430 wapenspreuken. Er wordt uitgebreid ingegaan op de aard van de wapenspreuken en op de bronnen waaraan deze zijn ontleend. Ook wordt onderzocht in hoeverre een wapenspreuk een toespeling op de familienaam en het familiewapen bevat. Tenslotte komt aan de orde welke families een gelijkluidende wapenspreuk voerden en welke wapenspreuken een vergelijkbare versie in andere talen hebben.

De wapenspreuken staan op alfabetische volgorde vermeld met een afbeelding van het betreffende familiewapen, de familienaam en een korte verwijzing naar een van de genealogieën.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,95
Aantal: Bestellen

Voorraad