Een spoor van graven 
Een grafveld te Dieren uit de midden-ijzertijd met wortels in een verder verleden 
Brouwer, M.C. 
Paperback. 658 pp. Rijk geïllustreerd. BAAC Rapport A. 16.0229/A-16.337 BAAC 2021 

Uit de prehistorie zijn er bewoningssporen en een grafveld gevonden Ook zijn er vondsten uit de Nieuwe Tijd. 
Er wordt veel aandacht besteed aan het gevonden aardewerk, metaal, natuursteen, vuursteen, dierlijk botmateriaal en schelp. Verder vindt u in dit boek de resultaten van het crematie onderzoek en het archeobotanisch onderzoek. 
Price details:
Price per unit:
€ 59,95 € 10,00
Quantity: Order

Stock