(Artikelnr: 9789068685787)

Dordtse Kleuren. Architectuur ontmoet kleur in de oudste stad van Holland.

Rouw, K., H. Groeneweg.

Harde kaft. 0,67 kg. 160 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Uitgeverij Thot 2011.

De kleur van de stedelijke omgeving is van grote invloed op het eigen karakter van een stad en wordt bepaald door een eeuwenlange geschiedenis.
Het succesvolle project Dordtse Kleuren, dat is ontstaan uit een particulier initiatief van Stichting De Stad, ging van start in 1993 en speelt zich af op het snijvlak van historisch onderzoek naar kleurgebruik en de hedendaagse architectonische en stedenbouwkundige ontwerppraktijk. Het beoogt door middel van een historisch geïnspireerd kleurenpalet van 66 kleuren de architectuur van afzonderlijke gebouwen te preciseren en de ruimtelijke kwaliteit van de stad Dordrecht te vergroten.
Woningbouwcorporaties, beleidsmakers op het gebied van monumentenzorg, verfleveranciers, schildersbedrijven en de gebruikers en bewoners van de stad hebben aan dit project hun bijdrage geleverd.
Niet eerder is in Nederland op deze wijze aandacht besteed aan de kleur en aan de kennis en toepassing daarvan binnen een historische context.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,90
Aantal: Bestellen

Voorraad