Schatten van het Mammoetstrand. Over speuren in grondlagen, opgraven onder water en vissen naar fossielen. 

Ginkel van, E., J. Reumer, B. van der Valk. Impressies van: K. Wilson, R. Bakker.

Paperback met flappen, 0,7 kg. 216 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Havenbedrijf Rotterdam 2014.

Deltares (Bert van der Valk) is mede auteur van het boek ‘Schatten van het Mammoetstrand. Over speuren in grondlagen, opgraven onder water en vissen naar fossielen’. Een boek dat gaat over de aanleg van Maasvlakte II en het geologisch, paleontologisch en archeologisch onderzoek dat voor en tijdens de aanleg werd gedaan.

Zoals al verwacht werden er bij het opzuigen van zand van de Noordzee bodem voor de aanleg van Maasvlakte II zeer veel verschillende fossielen en ook een aantal archeologische gebruiksvoorwerpen gevonden.

Reden voor het Havenbedrijf Rotterdam om diverse soorten onderzoek te laten uitvoeren; geologisch bodemonderzoek, paleontologische vistochten en archeologische opgravingen onder water leverden inzichten op die in het boek uitvoerig aan bod komen. Deltares (Peter Vos, Ane Wiersma en Chris Mesdag) was intensief betrokken bij het  geofysisch en geologisch bodemonderzoek voorafgaand aan de opgraving.

Havenbedrijf Rotterdam heeft voor dit onderzoek samenwerking gezocht met onder andere het gemeentelijk Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), en instituten TNO, Deltares, Universiteiten van Groningen en Leiden. Zonder de kennis die bij deze organisaties voorhanden is, had het onderzoek naar de onder dikke estuariene afzettingen verstopte vindplaatsen niet kunnen plaatsvinden.  
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,95
Aantal: Bestellen

Voorraad

Relevante producten