Handelaren en Ambachtslieden 
Een economische geschiedenis van de Vroege Middeleeuwen 
Tuuk van der, L. 
Paperback. 144 pp. Geïllustreerd in z/w. Omniboek 2021 

Dit is de geschiedenis van hoe de bewoners van onze streken zich in de vroege middeleeuwen ontwikkelden van jagers, landarbeiders en vissers tot handelaren, schippers en ambachtslieden.

Omdat goede oogsten door betere omstandigheden meer overschotten opleverden, breidde de handel zich uit van lokale markten naar internationale handelsnetwerken. De economie in heel Noord-Europa groeide op ongekende wijze en men kon nu ook rijk worden door werk.

In dit boek voert kenner Luit van der Tuuk de bijzondere handelaren en ambachtslieden, schippers en scheepsbouwers ten tonele die de grondslag hebben gelegd voor Nederland als handelsland.
 
Price details:
Price per unit:
€ 15,00 € 10,00
Quantity: Order

Stock