NAR 071 Romans on the Waterfront 
Evaluation of archaeological interventions (1997-2020) along the Dutch part of the Lower Rhine and Coastal Limes.  
Hessing, W.A.M., W.K. Vos, E.J. van Ginkel (eds) 
Harde kaft. 336 pp. Richly illustrated, In English. RCE 2021 

Dit Rapport biedt een overzicht van de verzamelde gegevens en de behaalde kenniswinst van de afgelopen twintig jaar archeologisch onderzoek naar de Romeinse grens in Nederland.het maakt deel uit van het 'Oogst voor Malta' ondertzoeksprogramma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In dit geval betreft het de Limes, met de nadruk op de militaire infrastructuur, de voornaamste militaire versterkingen, de direct met de militaire infrastructuur verbonden burgerlijke nederzettingen (vici, canabae) en grafvelden. 
Er worden ook een aantal aanbevelingen gedaan.

De studie heeft betrekking op de gehele Romeinse periode (19 v. Chr. - 450 n. Chr.).

 
Preisinformationen:
Preis pro St√ľck:
‚ā¨¬†42,50
Anzahl: Kaufen

Verfügbarkeit