Bewoning in de Bronstijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen in Ekstelaar, te Deurne - Antwerpen. Een archeologische opgraving. VEC rapport 96 
Een archeologische opgraving te Deurne - Antwerpen 

X.  Alma en M. Kenemans (red) 

Paperback, 290 pp. Rijk geïllustreerd. VEC rapport 96. Vlaams Erfgoed Centrum 2021  

Uit alle drie de perioden zijn huisplattegronden aangetroffen. Verder wordt er in gegaan op de bewoning, de materiële cultuur, het landschap en de voedseleconomie.
Bij de Romeinse tijd worden ook gegevens over de handel vermeldt. 


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 42,50
Aantal: Bestellen

Voorraad