Matilo Rodenburg Roomburg. De Roomburgerpolder: van Romeins Castellum tot moderne woonwijk.

Brandenburg, C.R., W.A.M. Hessing.

Paperback. 0,4 kg. 128 pp. Zeer rijk geïllustreerd. Primavera 2005.

Naast de gloednieuwe woonwijk Roomburg sluimeren de resten van wat ooit een bloeiende Romeinse nederzetting was. Enkele tientallen jaren na het begin van onze jaartelling bouwden de Romeinen er een castellum, een permanente militaire basis die de functie van verdedigingsfort, kazerne en bestuurlijk centrum in zich verenigde.
Rondom het fort, Matilo geheten, vormde zich een nederzetting die de militairen voorzag van alles wat zij nodig hadden voor hun werk, persoonlijke verzorging en vermaak. Aan de hand van talrijke voorwerpen die bij opgravingen tevoorschijn kwamen, konden onderzoekers zich een steeds beter beeld vormen van het leven in die tijd.

De geschiedenis van Roomburg hield echter niet op na de Romeinse tijd: ook van de eeuwen daarna zijn sporen van bewoning, handel en infrastructuur gevonden. Belangrijke bouwwerken uit de middeleeuwen zijn het St.-Margarethaconvent en het kasteel Rodenburg, waaraan het gebied zijn huidige naam te danken heeft.

Dit boek beschrijft de rijke historie van Roomburg aan de hand van vondsten en feiten en met vele illustraties. Ook de meest recente geschiedenis, zoals de inrichting van het archeologisch park en de moderne architectuur van de nieuwe woonwijk, komt aan bod.

Matilo – Rodenburg – Roomburg is een geheel herziene en uitgebreide heruitgave van deel 1 uit de serie Bodemschatten en bouwgeheimen, een initiatief van Erfgoed Leiden en Omstreken.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,50
Aantal: Bestellen

Voorraad