Assembled Articles 5. Symposium on medieval and post-medieval ceramics. Zwolle 11 and 12 oktober 2012

Clevis, H. (ed).

Paperback. 1,90 kg. 312 pp. Geïllustreerd. Met 5 typologie overzichten in een map. 12 artikelen waarvan 3 in het Engels. Spa-Uitgevers 2014.

Het Assembled Articles congres is voor specialisten en geïnteresseerden in Laat- en Postmiddeleeuws Aardewerk en Glas. Er hebben inmiddels een aantal congressen plaats gevonden met lezingen die elk in een  bundel gepubliceerd zijn.

Inhoud:
’s-Hertogenbosch Museumkwartier, het aardewerkspectrum in de 16de eeuw    
Aleike van de Venne

Enkhuizen in de 16de eeuw: de opkomst van een havenstad in een wereldwijd 
handelsnetwerk. Een keramisch overzicht  
Dieuwertje Duijn en Christiaan Schrickx

De inventaris van een heyligenbacker uit een beerput aan de Utrechtse Putsteeg 
(1400 -1450)       
S. Ostkamp & A. van Helbergen

Tussen kunst en archeologie    
Onderzoek naar een decoratiesysteem van Aziatisch porselein uit de achttiende eeuw
Suzanne Klüver

Not all little pitchers have big ears    
Remarkable bronze cauldrons from the Northern Netherlands
Vincent T. van Vilsteren

Typochronology and classification of Merovingian ovoid pots   
Frank van Spelde

Verstopt in het veen       
Laat 13de- tot vroeg 14de-eeuws pottenbakkersafval uit Breda
Hans de Kievith

The use of everyday and exotic pottery in and around Eindhoven, 1100-1650    
Nico Arts

Leuvense potten   
Chronologische vorm- en bakselontwikkelingen van het middeleeuws en 
post-middeleeuws aardewerk van het Fochplein te Leuven. 
Y.J.W.R. de Rue & M. Smeets

Den Haag, Bierstraat- het vormenspectrum van 1570-1640    
Monique M. A. van Veen

De beerput van het Keizershof in ’s-Hertogenbosch   
Ronald van Genabeek

De productie van Godeken Pottman uit Zwolle (1415), vergeleken met 
Andries Potter uit Utrecht (1398) en Robbrecht de Potter uit ‘s-Hertogenbosch 
(vóór 1437 en 1437-1461)   
Hemmy Clevis
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 44,95 € 10,00
Aantal: Bestellen

Voorraad