De Grote Oorlog. De Canon van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 

Martin Kraaijestein en Paul Schulten 

Hardback, 191 pp. Rijk geïllustreerd 2014 De Walburg Pers 

De Canon van de Eerste Wereldoorlog behandelt in woord en beeld 50 onderwerpen die het meest sprekend zijn voor deze ingrijpende periode. Dat zijn uiteraard de grote veldslagen zoals die bijvoorbeeld werden geleverd bij Verdun, De Somme en aan het Oostfront.
Maar ook thema's als wapens, mijnenoorlog, spionage, prpaganda, muiterij, het leven in de loopgraven, de positie van vrouwen, de oorlogsliteratuur en het thuisfront. Verder komen de ingrijpende gevolgen aan de orde voor de buitenlandse en binnenlandse politiek van de deelnemende landen en de neutralen, waaronder Nederland. Volgens velen waren die gevolgen rechtstreeks verantwoordelijk voor de latere, nog catastrofalere Tweede Wereldoorlog en ook voor sommige ernstige conflicten in onze tijd.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,50

Voorraad