Uit de mist herrezen; bewoningssporen uit de IJzertijd en een nedrezetting uit de Vroege- en Volle Middeleeuwen in Wehl-Motketel.

Winter de, J.

Stijve kaft. Rijk geïllustreerd. met 3 uitvouwbare kaarten. BAAC Rapport A - 10.0262.
BAAC 2013.


De meeste sporen en structuren in het deelgebied Motketel bevinden zich op de top en op de flanken van een dekzandrug. 
Op 2 vindplaatsen is bewoning uit de Vroege IJzertijd gevonden. Er zijn sporen van spiekers en enkele kleine bijgebouwen, de kern van de nederzetting kwam niet aan het licht. De grootste vondstcategorie zijn aardewerkscherven. Er zijn ook enkele aardewerkfragmenten uit de Midden-IJzertijd aangetroffen, dus vermoedelijk hebben er in deze periode ook mensen gewoond.
Daarnaast heeft het archeologisch onderzoek een Middeleeuwse nederzetting opgelevers die bestaat uit hoofd- en bijgebouwen, hooimijten, hutkommen en waterputten. Er zijn 2 erven vastgesteld. Één dateert uit de 9de eeuw, de andere kent verschillende bewoningsfasen vanaf de 10de tot de 12de eeuw.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 24,50

Voorraad